Maria Davou
October 30, 2019
Οι Carte Postale στη σκηνή του TEDxPatras 2019!
November 4, 2019

Triantafyllos Kotopoulos

Η Δημιουργική Γραφή σε κάνει, τελικά, συγγραφέα; Καλύτερο αναγνώστη, έστω; Μπορεί η κάθε είδους γραφή, σε έναν αβέβαιο κόσμο, να λειτουργήσει και θεραπευτικά; Αν υποθέσουμε ότι κάθε πρόταση αποτελεί ένα κειμενικό γεγονός με το οποίο μπορείς να συμφωνήσεις, αλλά και να διαφωνήσεις- ειδικά όταν αυτό επιχειρεί να πείσει για την καθολική του ισχύ- υπάρχουν τελικά, ερωτήματα ικανά να απαντηθούν με βεβαιότητα;

Η δημιουργική γραφή, ο δημιουργικός λόγος, η τέχνη και η φαντασία είναι παράγοντες που μας πείθουν πως η αβεβαιότητα εδράζεται σε πιο στέρεα θεμέλια από αυτά που διακρίνουν τις κανονικότητες και τις βεβαιότητες. Αν αποδεχτούμε άφοβα την ύπαρξη, τον ρόλο και τη λειτουργία της στην καθημερινή μας ζωή, η αβεβαιότητα αποδεικνύεται εξαιρετική πηγή έμπνευσης, που όχι μόνο χαρακτηρίζει αλλά και ενεργοποιεί τις πρακτικές του εφαρμοσμένου πολιτισμού.

Την παραπάνω συλλογιστική θα αναπτύξει, από τη σκηνή του TEDx Patras 2019, ο Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος. Ο νεοελληνιστής φιλόλογος θα αναφερθεί στις αβεβαιότητες ενός αναδυόμενου επιστημονικού πεδίου με ιδιόμορφο χαρακτήρα- αυτού της Δημιουργικής Γραφής- ανατρέχοντας στην προσωπική του πορεία: στη στάση του απέναντι σε αυτό το επείσακτο, «εξωτικό» γνωστικό αντικείμενο, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους επιχείρησε να το κοινωνήσει στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Αναδεικνύοντας τη σημασία των διεθνών συνεργασιών μεταξύ των σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, θα επιχειρήσει παράλληλα να απαντήσει σε ερωτήματα όπως «Γιατί να επιλέξει κανείς τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς και τα σχετικά σεμινάρια που προσφέρουν;» και «Ποια μορφή μπορεί να έχει το όραμα για την επιστημονική διάχυση της δημιουργικής Γραφής στην Ελλάδα;».

Λίγα λόγια για τον ομιλητή…

Ο Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής “Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας”, Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Π.Δ.Μ. – Α.Π.Θ.) και του Κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Ε.Α.Π. – Π.Δ.Μ.). Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας νέας ελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το συγγραφικό του έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη και τη διδακτική της Δημιουργικής Γραφής, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Έχει εκδώσει οκτώ επιστημονικά συγγράμματα. Περισσότερα από εκατό άρθρα του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους, ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει διοργανώσει τέσσερα διεθνή συνέδρια «Δημιουργικής Γραφής», έχει επιμεληθεί εκδόσεις βιβλίων και συλλογικών τόμων και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού ΛΕΞΗtanil. Στο ενεργητικό του συμπεριλαμβάνονται τέσσερις ποιητικές συλλογές και μία συλλογή διηγημάτων. Έχει συγγράψει στίχους και έχουν μελοποιηθεί ποιήματά του. Έχει οργανώσει, επιμεληθεί επιστημονικά και παρουσιάσει δύο τηλεοπτικές εκπομπές για την τέχνη της συγγραφής.

Είναι μέλος πολιτιστικών φορέων και διεθνών εταιρειών προκρίνει όμως όλων, ανεπιφύλακτα, τη συμμετοχή του ως ιδρυτικό μέλος στην πολιτιστική ομάδα του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών – παράρτημα βόρειας Ελλάδας.

Does creative writing make you a writer, after all? A better reader, perhaps? In an uncertain world, like this one is, may any kind of writing be healing? Assuming that each sentence is a textual event on which we can both agree and disagree – especially when it is attempting to convince us of its categorical validity – are there any questions that can be answered with certainty?

Creative writing, creative speech, art and imagination are factors that convince us that the foundations of uncertainty are more solid than those of regularity and certainty. If we fearlessly accept its existence, role and function in our daily lives, uncertainty proves to be an excellent source of inspiration, which not only rules but also motivates the modern applied culture.

All the above will be elaborated and explicated by Mr Triantaphyllos Kotopoulos on the TEDx Patras 2019 stage. The philologist will refer to the uncertainties of an emerging scientific field with a peculiar nature – that of Creative Writing – looking back on his personal journey: his attitude towards this newfangled, “exotic” subject, but also his attempt to introduce it to the Greek academic community. Last but not least, he will attempt to answer questions such as “Why to seek collaborations within the private sector and attend the relevant seminars they offer?” and “How to acquaint the greek scientific community through creative writing?”, highlighting the importance of international collaborations between the relative postgraduate programs. 

The speaker’s Who is Who… 

Kotopoulos H. Triantafyllos is Associate Professor of “Creative Writing and Modern Greek Literature”, Director and Scientific Supervisor of the Joint Postgraduate Studies “Creative Writing” (Post Graduate Diploma) Curriculum “Creative Writing” (EAP – PDM) – the latter by the method of Open and Distance Education. He is a graduate and Doctor of Modern Greek Philology at the University of Ioannina. His writing and research interests concern the study and teaching of Creative Writing, Modern Greek Literature and Theory of Literature. He has published eight scientific texts. More than one hundred of his articles have been included in collective volumes, Greek and foreign scientific journals and international conference proceedings. He has organized four international “Creative Writing” conferences, edited books and collective volumes and participated in various research programs. He is in charge of the publication of the online magazine “LEXItanil”. His assets include four collections of poems. He has organized, scientifically edited and presented two television shows about the art of writing. He is a member of cultural organizations and international companies, but of utmost importance a founding member of the cultural group of the Hellenic Paraplegic Association – branch of northern Greece.

Share this post