Opportunities – Ευκαιρίες

Αναμένοντας το TEDxPatras 2016!
March 28, 2016
Χρήστος Ηλιάδης
April 7, 2016

Opportunities – Ευκαιρίες

Ευκαιρία (ενικός αριθμός): Η ευνοϊκή περίσταση, η κατάλληλη χρονική στιγμή για να δημιουργηθεί κάτι.

Ευκαιρίες (πληθυντικός αριθμός): Το θεματικό του TEDxPatras 2016!

Ευκαιρίες που γεννήθηκαν, δημιουργήθηκαν, αξιοποιήθηκαν ή και χάθηκαν. Ευκαιρίες που κάποιοι εντόπισαν, σε κάποιους προσφέρθηκαν ή απλώς βρέθηκαν στην πορεία τους. Ευκαιρίες του ενός, των περισσότερων, των πολλών ή όλων. Ευκαιρίες που οδήγησαν σε εμπειρίες, αλλαγές, ανακαλύψεις, πρόοδο ή σε…νέες ευκαιρίες!

Ευκαιρίες υπάρχουν παντού και υπήρχαν πάντοτε. Στη ζωή, στην ιστορία, στις επιστήμες, στις τέχνες. Ακόμα και στα δύσκολα, στην κρίση, στην απουσία, στην αποτυχία. Ακόμα κι όταν χάνεις μια ευκαιρία, ενδεχομένως μια άλλη να γεννιέται.

Είναι τελικά οι «Ευκαιρίες/Opportunities» συνυφασμένες με κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, εξέλιξης και δράσης;

Σε αυτό το ερώτημα καλούμαστε να απαντήσουμε στο TEDxPatras 2016. Η σημασία της έννοιας που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε αναδεικνύεται έκδηλα μέσα από τους αγώνες περί ίσων ευκαιριών που έχουν σημαδέψει την παγκόσμια ιστορία∙ ίσες ευκαιρίες στην εργασία, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου. Άπαντες και άπασες διεκδικούν μια ευκαιρία που θα δώσει νέα ώθηση και νέες προοπτικές στη ζωή τους. Οι ευκαιρίες που διεκδικούμε, κερδίζουμε, αξιοποιούμε ή χάνουμε φαίνεται πως λειτουργούν σαν το μελάνι που γεμίζει την “tabula rasa” της ζωής μας∙ σαν την πρώτη ύλη που κινεί τα γρανάζια της ανθρώπινης «μηχανής».

Στη σκηνή της δεύτερης διοργάνωσης του TEDxPatras θα συναντηθούν άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους που θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους προσωπικές ιστορίες για τους αγώνες που έδωσαν διεκδικώντας μια ευκαιρία∙ σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας που με τη δημιουργικότητα και τη ζωτική τους δύναμη επαναπροσδιόρισαν τα όρια του ιδιαίτερου πεδίου δράσης τους∙ άνθρωποι που σε καιρούς ου μαινετούς μας έδωσαν την ώθηση και την έμπνευση να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε τις κατάλληλες εκείνες στιγμές που δύνανται να αλλάξουν το ρου της μικρο-ιστορίας μας!

Σε μια ιστορική συγκυρία που η διεκδίκηση ευκαιριών φαντάζει φρούδα ελπίδα, σας καλούμε στις 14 Μαΐου στον ανανεωμένο χώρο του Royal Theater, σε μια μέρα γεμάτη γνώση και εμπειρίες να εξερευνήσουμε, να δημιουργήσουμε και να διαδώσουμε από κοινού ρηξικέλευθες ιδέες και να αδράξουμε νέες ευκαιρίες!

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο της φετινής εκδήλωσης και τη διάθεση των εισιτηρίων!

__________________________________________________________________________

Opportunity (singular): A favorable or advantageous situation for a goal attainment. A chance for progress or advancement.

Opportunities (plural): The theme of TEDxPatras 2016!

Opportunities that were born, created, leveraged or were wasted. Opportunities that someone witnessed, was offered or just discovered along the way. Opportunities for individuals, for many, or for everyone. Opportunities that led to experiences, changes, discoveries, progress or to… new opportunities!

Opportunities do exist and always did. In life, in history, in science, in art. Even in times of hardship, in a crisis, in absence, in failure. Even when you lose an opportunity, probably another is born.

Are “Opportunities” inextricably interwoven with each and every fold of human life, evolution and activity?

TEDxPatras 2016 will attempt to answer this question. The meaning of the notion we will venture to probe is clearly highlighted by all fights for equal opportunities achievement, by which global history has indeed been marked; equal opportunities in employment, equal opportunities in education, equal opportunities in every part of individual or public life. Each and every one asserts his/her right to grab an opportunity which will provide him/her with new prospects in life. It appears that the opportunities we assert, attain, leverage or lose serve as the ink which fills our life’s “tabula rasa”; they seem to work as the gears that help the human “machine” make a movement.

The 2nd TEDxPatras center stage will host key figures coming from different “worlds” to share in common their personal stories concerning the fights they gave trying to attain an opportunity. We will be glad to host eminent personalities from the fields of education, technology, culture and entrepreneurship whose “elan vital” and creativity redefined their respective fields. Our speakers belong to the group of people who, in times of turmoil, urged as well as inspired us to discover and leverage these favorable situations which are likely to change our micro-history’s course.

Today at a historical cross point, when most people believe the opportunities’ achievement to be a forlorn hope, TEDxPatras invites you to Patras Royal Theater on May 14th, to a day full of knowledge and experiences aiming at ours exploring, creating and spreading innovative ideas as well as grabbing new opportunities!

Stay tuned for more information to come concerning the upcoming event’s content as well as the ticket release!

Share this post