Οδηγός Κράτησης Εισιτηρίων – FAQ
April 13, 2015
Benjamin Jones
April 16, 2015

Μυλαίδη Στούμπου

Μυλαίδη Στούμπου – Διευθύντρια Τεχνολογίας της Microsoft Ελλάς

Με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια σε θέματα υιοθέτησης τεχνολογιών και κατέχοντας την θέση της Διευθύντριας Τεχνολογίας της Microsoft Ελλάς, η Μυλαίδη Στούμπου επιστρέφει στην πόλη που σπούδασε για να μας μιλήσει για θέματα που αφορούν το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, και πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Η Μυλαίδη Στούμπου είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας και της συμβουλευτικής δράσης για τις γυναίκες και τους νέους επιχειρηματίες. Σπούδασε στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και Μάνατζμεντ στο Athens Information Technology. Στην παρούσα θέση της ως Διευθύντρια Τεχνολογίας της Microsoft Ελλάς εστιάζει στις τεχνολογίες cloud και mobility και υποστηρίζει υφιστάμενες και start up επιχειρήσεις στην υιοθέτησή τους.

~~

Myladie Stoumbou Director of Developer Evangelism and Experience (DX Lead) in Microsoft Hellas

Myladie Stoumbou has 20 years of professional experience in matters of cutting-edge technology adoption and is currently holding the position of the Director of Developer Evangelism and Experience (DX Lead) in Microsoft Hellas.She returns to the town that she studied to talk to us about matters relating to the ever changing entrepreneurial environment and how technological evolution affects our personal and professional life life.

Myladie Stoumbou is one of the most important personalities in the field of Technology and Mentoring women and young entrepreneurs.

She studied Computer Engineering and Informatics in the Polytechnic School of the University of Patras in Greece, and she holds a post-graduate title in “Economics and Management” from Athens Information Technology.

Six months ago she was assigned the DX Lead role, where her main responsibility is to promote cutting-edge technology adoption, cloud and mobility, in the local broad ecosystems of students, developers and start-ups.

Share this post