Φωτεινή Κωνσταντοπούλου

TEDxPatras 2017 Moments
TEDxPatras 2017: Moments – Στιγμές
August 31, 2017
TEDxPatras 2017: CALL FOR VOLUNTEERS
September 15, 2017

Φωτεινή Κωνσταντοπούλου

Η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως αστυνομικός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Στον ελεύθερό της χρόνο βοηθάει τους ήρωες των ιστοριών της, πότε στις ζαχαρένιες και πότε στις αλμυρές αποστολές τους. Ξετρελαίνεται με τα παραμύθια σαν παιδί· σαν έφηβη ταξιδεύει πάντα με πυξίδα το όνειρο. Ξεκίνησε να αποτυπώνει τις εικόνες και τα συναισθήματα που αποκόμισε από τα ταξίδια της στο πρώτο της διήγημα με τίτλο «Στιγμές». Το δεύτερο βιβλίο της «Μια Ζαχαρένια Συνταγή» είναι το πρώτο ελληνικό βιβλίο που τέθηκε υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. Η συγγραφέας έλαβε τιμητική αναγνώριση για αυτό, καθώς και για την πολύτιμη προσφορά της στην παγκόσμια εκστρατεία “Back2School”, η οποία στηρίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση των παιδιών-προσφύγων. Μάλιστα, το Φεβρουάριο του 2016, έγινε η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που έλαβε τον τίτλο της «Υψηλού προφίλ υποστηρίκτριας της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες».

Η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου έχει ακόμη διοργανώσει σημαντικές δράσεις για τους πρόσφυγες με την υποστήριξη κοινωνικών φορέων στην Ελλάδα. Κορυφαία υπήρξε η διοργάνωση στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. PRAKSIS και την Ολυμπιακή Ακαδημία της Χώρας, και του συνεορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων και της Ολυμπιακής Ημέρας, σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Ακαδημία της Χώρας και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Η τελευταία διοργάνωση “Get active on Olympic day with refugees” επιλέχτηκε στην τελική τριάδα του “Peace and Sport International Forum”, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητας Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό του 2ου.

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι η συγγραφέας έχει συμμετάσχει σε δράσεις σε σχολεία, τόσο στις περιοχές της Ξάνθης, όπου κατοικεί μουσουλμανική μειονότητα, όσο και στην πόλη της Θήβας, σε σχολείο, όπου φοιτούν παιδιά Ρομά. Η τελευταία έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος “ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ”, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της κουλτούρας της ενεργού πολιτειότητας, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στα παιδιά και τους νέους.

Tο τελευταίο της βιβλίο έχει τίτλο «Μέσα από τα Μάτια Tους: 12 παιδιά, 12 ιστορίες, 12 όνειρα για το αύριο!». Ο Πρόεδρος της PRAKSIS, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται το βιβλίο, εμπνεύστηκε από τις ιστορίες των ασυνόδευτων παιδιών, που φιλοξενούνται στα Κέντρα Φιλοξενίας της PRAKSIS, και πρότεινε τη συνεργασία αυτή στη συγγραφέα Φωτεινή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνάντησε τα παιδιά αυτά και κατέγραψε τις ιστορίες τους.

Στην ομιλία της στη σκηνή του τρίτου TEDxPatras, η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου μας προτρέπει να σκεφτούμε πόσα μπορεί να κάνει μία στιγμή. Μας καλεί ακόμη να σκεφτούμε πόσα ΕΜΕΙΣ οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε σε μία στιγμή, τη δική μας στιγμή!

Foteini Konstantopoulou is a policeman and author of children’s books. She lives and works in Athens. In her spare time, she helps the heroes of her stories in their sweet and salty ‘missions’. She loved fairy tales as a child; as a teenager, she always travels using her dreams as a compass. She started to capture the images and feelings, which she derived from her trips, in her first short story “Moments”. Her second book, “A Sugar Recipe”, is the first Greek book to be published under the auspices of the UN High Commissioner for Refugees. The author has received honorable recognition for this, as well as for her valuable contribution to the global “Back2School” campaign, which supports refugee children’s access to education. Indeed, in February 2016, she became the first woman in Greece to receive the title of “High UNHCR Supporter Profile”.

What is more, she has organized important actions for refugees with the support of social actors in Greece. Amongst them, the most important event was the celebration of the World Environment Day, in cooperation with the N.G.O. PRAKSIS, and the Olympic Academy of the Country, as well as the co-celebration of the International Day of Refugees and the Olympic Day, in cooperation with the National Olympic Association, and the International Olympic Truce Center. The last action, “Get active on Olympic day with refugees”, was selected in the final trio of the “Peace and Sport International Forum”, and was conducted under the auspices of Prince Albert of Monaco.

Foteini has also participated in various actions in schools, both in the districts of Xanthi, where a Muslim minority lives, as well as in the city of Thebes, in a school, which Roma children attend. The latter was conducted as part of the project “I CARE AND I ACT”, which intends to develop the culture of active citizenship, volunteerism, and of solidarity among children and young people.

Her latest book is titled “Through Their Eyes: 12 Children, 12 Stories, 12 Dreams for Tomorrow!”. PRAKSIS President, to the memory of whom the book is dedicated, was inspired by the stories of unaccompanied children hosted at the PRAKSIS Hospitality Centers, and indeed he suggested this collaboration to the writer Foteini Konstantopoulou, who met such children, and recorded their stories.

In her talk, on the stage of TEDxPatras 2017, Foteini will encourage us to think how many things can be done in a single moment, and most importantly, how many things WE can do in a single moment, in our own moment!

Share this post