Δημήτρης Μπουραντάς

Σάββας Χειρίδης
September 15, 2017
Book Your Tickets TEDxPatras 2017
Οδηγός Αγοράς Εισιτηρίων 2017 – FAQ
September 22, 2017

Δημήτρης Μπουραντάς

Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του Management, καθώς και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc.) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, έχει συγγράψει 10 βιβλία, εκ των οποίων έχουν γίνει best sellers τα παρακάτω: «Μάνατζμεντ», «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», και «Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας». To μυθιστόρημα «Όλα σου τα ‘μαθα μα ξέχασα μια λέξη» κέρδισε το βραβείο Αναγνωστών και βρέθηκε για τέσσερα χρόνια στις λίστες των ευπώλητων. Επιπλέον, τα βιβλία του «Επί σκηνής χωρίς πρόβα», «Το Γράμμα της Ελπίδας», «Μιλώντας στα παιδιά μου για την πραγματικά επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή», «Οι μεγάλοι φιλόσοφοι και το προσωπικό Μάνατζμεντ», και το βιβλίο του με τίτλο «Κραυγή Σιωπής» βρέθηκαν στις λίστες των best sellers για αρκετούς μήνες. Πρόσφατα εκδόθηκε το νέο του μυθιστόρημα με τίτλο «Αν μ’ άφηνες τη λέξη να σου μάθω».

Το βιβλίο του “Leadership meta-competencies”, που βρέθηκε στις λίστες των ευπώλητων του Amazon, προτάθηκε για βιβλίο της χρονιάς (2015) από το Charter Institute of Management (UK). Ο Δημήτρης Μπουραντάς διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής για ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο δίνει πολυάριθμες διαλέξεις χωρίς αμοιβή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει βραβευθεί με τον τίτλο «Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης» από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ μεγάλος αριθμός συνεντεύξεών του έχει φιλοξενηθεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη σκηνή του 3ου TEDxPatras, o Δημήτρης Μπουραντάς θα αναφερθεί στα κρίσιμα γεγονότα που σημαδεύουν τη ζωή μας, τα οποία είναι κυρίως αποτέλεσμα των σωστών επιλογών που κάνουμε σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής μας. Συγκεκριμένα, τον περιμένουμε να μας μιλήσει για την επιλογή του να εγκαταλείψει στα 18 του χρόνια μια σίγουρη και καλή καριέρα για μια άλλη, αβέβαιη, καθώς και για την επιλογή του στα 52 του να ξεκινήσει μια νέα επιτυχημένη καριέρα, παράλληλη με αυτή που κάνει από τα 26 του. Ακόμη, θα μοιραστεί μαζί μας και μία αποτυχημένη, όπως λέει, επιλογή: το πρώτο του σπίτι.

Dimitris Bourantas is Professor of Management and Executive Director of both the Executive MBA and the MSc. in Human Resources Management at the University of Economics and Business in Athens.

He has published a large number of articles in valid international scientific journals. In addition, he has written 10 books, of which the following have become best sellers: “Management”, “Human Resources Management”, and “Leadership: The Way of Perpetual Success”. His novel “I have taught you everything but I forgot a word” won the Reader Prize, and had been in the best-selling listings for four consecutive years. In addition, his books “On the stage without rehearsals”, “The Letter of Hope”, “Talking to my children about the truly successful professional and personal life”, “The great philosophers and the personal Management”, and his book “Scream of Silence”, had been found in the best-selling listings for several months. He recently published his new novel entitled “If you let me teach you the word”.

His book entitled “Leadership meta-competencies”, which was found in Amazon’s best-selling listings, was proposed by the Charter Institute of Management (UK) for the book of the Year (2015). Dimitris Bourantas has also has many years of professional experience, working as a staff member, consultant, and as a trainer for Greek and international organizations, as well as for a large number of Greek and multinational companies. Every year, he gives various free lectures to non-profit organizations. He specializes in the development of leading executives and teams, in managing changes, in managing corporate culture, and in strategically aligning businesses and organizations. What is more, he has been rewarded with the title “High School Performance” by the Department of Administrative Science and Technology of the Athens University of Economics and Business, while a large number of his interviews have been hosted in newspapers and magazines, as well as on radio and television in Greece and abroad.

On the stage of the 3rd TEDxPatras, Dimitris Bourantas will refer to the crucial events that mark our lives, which are mainly the result of the right choices that we make at certain moments in our life. In particular, he will talk about his choice to abandon a sure and good career for another, uncertain one, in his 18th year, as well as about his choice to start a new successful career, in parallel with what he has been doing since his 26th year. Moreover, he will share in public an unsuccessful choice of his: his first house.

Share this post