Κλεομένης Κωστόπουλος
March 28, 2015
Διαγωνισμός Φωτογραφίας στο Instagram: “Sea of Voices”
April 3, 2015

Ανδρέας Στεφανίδης

Ανδρέας Στεφανίδης – Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών – ΟΕΣΥΝΕ

Το όνομα του Ανδρέα Στεφανίδη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιχειρηματικότητα και την στήριξη των νέων. Είναι Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος ενός από τους πιο δυνατούς κρίκους σύνδεσης και προώθησης των νέων επιχειρηματιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών και της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας.

Η ΟΕΣΥΝΕ αποτελεί από το 2001 το Εθνικό μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών – YES και είναι ο οικοδεσπότης φορέας της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας από το 2008.

Επόμενο όραμα του Ανδρέα είναι η υποστήριξη των αειφόρων και καινοτόμων, επιχειρηματικών ιδεών μέσω της πρότυπης θερμοκοιτίδα Aephoria.net, τον πρώτο οργανισμό εκκόλαψης & δικτύωσης αειφόρων επιχειρηματικών ιδεών στην Ευρώπη.

~~

Andreas Stefanidis – President of OESYNE – Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs

Andreas Stefanidis name is automatically connected to entrepreneurship. He is the President and founding member of one of the strongest links in connecting and promoting young entrepreneurs at national and global level, the Federation of Hellenic Associations of Young Entrepreneurs and the Academy of Entrepreneurship.

OESYNE is the National member of the European Confederation of Young Entrepreneurs-YES, and the Host organization of Global Entrepreneurship Week in Greece since 2008.

Andreas’ next vision is to support sustainable and innovative, business ideas through Aephoria.net, the first business accelerator for sustainable business ideas in Europe.

Share this post