Αιμίλιος Χαλαμανδάρης

Cyclolenti
CycloLenti – Marco & Tiphaine
September 27, 2017
Sotiris Kovos
Σωτήρης Κωβός
September 29, 2017

Αιμίλιος Χαλαμανδάρης

Aimilios Chalamandaris

Ο Δρ. Αιμίλιος Χαλαμανδάρης είναι συνιδρυτής και CEO της εταιρίας Innoetics. Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο και το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ, καθώς και το μεταπτυχιακό τίτλο Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος από το Imperial College του Λονδίνου. Έχει συγγράψει περισσότερες από 30 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, ενώ αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας που ανέπτυξε μια από τις κορυφαίες τεχνολογίες συνθετικής ομιλίας στον κόσμο. Από το 2008 μέχρι σήμερα ως επικεφαλής της εταιρίας οδήγησε στην καθιέρωση της Innoetics ως μιας από τις σημαντικότερες εταιρίες συνθετικής ομιλίας διεθνώς, με αποκορύφωμα την εξαγορά της από την Samsung Electronics το 2017, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ένα από τα σημαντικότερα της χρονιάς στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή.

Στη σκηνή του 3ου TEDxPatras, ο Αιμίλιος θα μιλήσει για τις σημαντικότερες και καθοριστικότερες στιγμές που συνάντησε μέσα από την επαγγελματική του ιδιότητα σε μία startup, μέχρι την πρόσφατη εξαγορά της από έναν μεγάλο επενδυτή.

Dr. Emilios Halamandaris is a co-founder and CEO of Innoetics. He holds a BA and a PhD in Electrical and Computer Engineering from the NTUA, as well as a master’s degree in Telecommunications and Digital Signal Processing from the Imperial College of London. He has authored more than 30 original scientific papers, and is one of the founding members of the team, which developed one of the world’s leading synthetic speech technologies. From 2008 until today, as head of the company, he has led to the establishment of Innoetics as one of the most important companies of synthetic speech internationally, culminating in its acquisition by Samsung Electronics in 2017, which was one of the most important moments of the year for Greek entrepreneurship.

On the stage of the 3rd TEDxPatras, Aimilios will talk about the most important and crucial moments that he met through his professional status in a startup, until the company was acquired by a big investor.

Share this post