Βασίλης Τσακίρογλου

tsakiroglou

Η έννοια της ευκαιρίας σαν αστικός μύθος: Μήπως αυτό που συνήθως αποκαλείται «ευκαιρία» απλώς δεν υπάρχει; Διερευνώντας την έννοια της “ευκαιρίας”, ο Βασίλης Τσακίρογλου προτείνει την αντικατάσταση της έννοιας «ευκαιρία» με την έννοια «ζωή»: Ευκαιρίες μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχει όμως το απρόβλεπτο της ανθρώπινης φύσης. Υπάρχουν, επίσης, οι επιλογές των ανθρώπων που δημιουργούν συνθήκες «ευκαιρίας». Κατά συνέπεια, η ομιλία τείνει στην υπόθεση ότι η ευκαιρία είναι η διαρκής αυτο-ανακάλυψη εκάστου ατόμου και η διαρκής αναδημιουργία του εαυτού. Με άλλα λόγια, ο καθένας δημιουργεί τις ευκαιρίες που χρειάζεται -ακόμη και όταν σε συνειδητό επίπεδο δεν το (ανα)γνωρίζει.

Ο Βασίλης Τσακίρογλου είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας της βιογραφίας «Ayrton Senna – Το Πνεύμα της Ταχύτητας» (Intro Books). Σπούδασε φιλοσοφία και ψυχολογία. Κατοικεί και εργάζεται στην Αθήνα, όπου γεννήθηκε το 1967.

The concept of “opportunity” as an urban legend: Does what we usually call “opportunity” really exist? Probing into the concept of “opportunity”, Vasilis Tsakiroglou proposes the concept of “life” to replace that of “opportunity”: Opportunities may not exist, yet the unpredictability of human nature does. There are also the human choices which create conditions for opportunities. Consequently, the speech tends to the assumption that the opportunity is the constant self-discovery of each person and the constant re-creation of the self. In other words, everyone creates the opportunities he/ she may need- even when he/ she does not recognize it on a conscious level.

Vasilis Tsakiroglou is a journalist and the writer of the biography “Ayrton Senna” (Intro Books). He studied Philosophy and Psycology. He lives and works in Athens, where he was born in 1967.

Share this post